surieti

1 suríeti, -ja (sùreja), -jo tr. 1. užpuolus sukandžioti (apie šunį): Tą žmogų suríejo šuo BzF164. 2. K subarti: Suríek vaikus, tegul nurimsta Ds. Kai sùreju, tai tuoj nutyla Mlt. | Surietas (dėl kurio perkant buvo rietasi, ginčytasi) gyvulys neina rankon, neauga Kp. | refl. 1: Kad susirė́jo bobos – net baisu Ds. Broliai susiríejo dėl pievų Kal. Geruoju šnekėdama, labai balsiai kalbėjo, o susiriejus su kuo – jos balsas visus prarėkė Žem. Anuodu bepradėm susìreja i susìreja kaip šunys Krtn. Juodu kap katinai susiríejo Vlkv. Susiríejo kai šuva su kate Mrj. Susiríejo anuodu kaip du šunys, o, rodos, taip gerai gyveno Šll. Karalystos susìreja, kaip tos bobos nesusiríes! Rdn. \ rieti; aprieti; atrieti; įrieti; išrieti; nurieti; parieti; persirieti; prasirieti; pririeti; surieti; užrieti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • surieti — suríeti 1 vksm. Tą̃ žmõgų šuõ suríejo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • surieti — suríeti 2 vksm. Suríek šiàs dùrpes, málkas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • surieti — 2 surieti tr. Mrj, Slnt, Als sukrauti malkas į riekles: Suriejau medžius į riekles, kad džiūtum J. Surieti šakalius į riekles Bržr. Po lubomis buvo dvi kartys pakartos, kuriose suriedavo malkpagalius, kad pradžiūtų rš. Durpas suvežę suriejom į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surietimas — surieti̇̀mas dkt. Pir̃štų surieti̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • surietimas — surietìmas sm. (2) 1. Sut → suriesti 3. 2. KI114 → suriesti 4: Surietimas į lanką rš. 3. refl. Sut → suriesti 6 (refl.): Nežymu jame nei susirietimo, nei menkumo J.Paukš. rietimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprieti — 1 aprieti, ja (àpreja), jo tr. 1. N, K, Sut, Š, DŽ1 apkandžioti puolant, pjaunant (ppr. apie pasiutusį šunį, vilką): Šuva nor aprieti J. Jei šuo àpreja, gali galą gauti Vn. Susiedo [pasiutęs] šuo išbėgo į laukus, kad tik neaprietų ko Srv. Tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprieti — 2 aprieti tr. apkrauti krosnį malkomis: Jūs, vaikai, apriekit krosnį malkoms, bene pradžiūs Slnt. Padėkitav pečių aprieti Kal. rieti; aprieti; įrieti; nurieti; pririeti; surieti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrieti — 1 atrieti 1. tr. kandžiojantis atsiginti (apie šunį, lapę): Lapė atrieja šunį Šts. | refl.: Lapė atsireja nu šunies Šts. Šuo greta kaulą graužė; nebeatsiriedamas nuo paršelių, įsikėlė į lovą Žem. 2. refl. Š atsibarti, atsikirsti: Žiūri tik, kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrieti — 1 išrieti, ja (ìšreja Š), jo tr. 1. žr. 1 aprieti 1: Pasiutęs šuva išriejo žmogų KzR. 2. užpuolus, kandžiojant išpjauti, išvaryti (apie šunis): Nė vienas šuo negali svetimų šunų į svečius priimti, bet turi beregint išrieti M.Valanč. ^ Kad tave… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurieti — 1 nurieti tr. 1. barant užuiti: Bobos nurietas, sėda kaip lapelis Užv. A toks lėtas, a bobos nurietas? Krš. 2. refl. išsibarti: Ta boba nusibarus, nusiriejus, įėjus į gryčią LTR(Sln). 3. įveikti barantis, plūstantis: Anos geras liežuvis, ale aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.